Tietoa

Meillä on Seti Oy:n myöntämä Sähköpätevyys 1-todistus, joten voimme toimia käytönjohtajana ilman jänniterajaa.

section two img | Jomine Oy

Oletko sähkölaitteiston haltija? Oletko siis rakennuksen tai kiinteistön omistaja tai omistajan edustaja? Isännöitsijä tai yrittäjä?

Oletko tietoinen velvollisuuksistasi?

Tukes (Turvallisuus-ja kemikaalivirastot) antaa ohjeet sähkölaitteistojen käyttöönotosta, käytöstä ja tarkastuksista sähköturvallisuuslain ja asetusten mukaan.

01

Sähkölaitteiston haltija

Sähkölaitteiston haltija on yleensä sen omistaja. Laitteiston haltija voi toki olla myös vuokralainen, jolle lakisääteinen velvoite huolehtia kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista on siirretty sopimuksella

02

Sähkölaitteisto on haltijakohtainen

Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava sähkölaitteistoa niin, ettei siitä aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

03

Sähkölaitteiston haltijan tehtävänä on nimetä vastuuhenkilö

Käytönjohtaja, jolla on tarvittava pätevyystodistus. Tukes nimeää valtuutetut tarkastajat, joilla on oikeus tehdä lakisääteisiä varmennus- ja määräaikaistarkastuksia

unnamed file | Jomine Oy
“Sähkölaitteiston käytönjohtaja on haltijan nimeämä vastuuhenkilö”

Valtuutettujen tarkastajien rekisterin löydät Tukesin sivuilta kohdasta
Sähkölaitteistötarkastusten tekijät.

Onko sinulla sähkölaitteiston haltijana:

  • Sähkölaitteistolle nimetty käytönjohtaja
  • Varmennustarkastustodistus ja tarkastuspöytäkirja
  • Määräaikaistarkastuspöytäkirja

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus tulee tehdä yleensä 10 vuoden välein, jos sähkölaitteisto on luokiteltu*

Sähkölaitteistoluokitus

Sähkölaitteisto on yleensä luokiteltu, jos liittymän ylivirtasuojan nimellisvirta on suurempi kuin 35 A. Sähkölaitteistot on jaettu eri luokkiin erityisominaisuuksiensa ja laajuutensa perusteella

Sähkölaitteistot jaetaan niiden varmennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimusten sekä kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta luokkiin.

 

Tietoa

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Kiinteistön tai rakennuksen haltijalla on lakisääteinen velvoite huolehtia kunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista.

SÄHKÖLAITTEISTON VARMENNUSTARKASTUS

Paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille pitää käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus.

SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTÖNJOHTAJA

Sähkölaitteistolle on nimettävä käytönjohtaja, jos sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V sähkölaitteita tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkiin kiinteistöihin joissa on muuntamo, täytyy nimetä käytönjohtaja.

Sähkölaitteiston käytönjohtaja on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija nimeää sähkölaitteistoille.

unnamed file | Jomine Oy
“Käytönjohtaja tulee nimetä käytännössä kaikkiin kiinteistöihin, joissa on muuntaja”

Käytönjohtajalla on oltava riittävä pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen myöntää Tukesin nimeämä pätevyyden arviointilaitos Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy.

Valtuutettujen tarkastajien rekisterin löydät Tukesin sivuilta kohdasta Sähkölaitteistotarkastusten tekijät.

Jos olet epävarma, minkä luokan laitteistoa kohteessasi on tai tarvitseeko siellä tehdä tarkastus, ota yhteyttä niin selvitetään asia yhdessä.

Käytönjohtaja huolehtii, että

• Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä

• Käyttötöitä tekevät henkilöt ovat riittävän ammattitaitoisia ja opastettuja tehtäviinsä

• Lisäksi käytön johtajan on tunnettava voimassa olevat sähköturvallisuutta
koskevat säännökset ja ylläpidettävä omaa ammattitaitoaan.

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS JA KUNTOTARKASTUS

Käyttöönottotarkastus Sähköturvallisuuslain 43 § edellyttää, että laitteistolle tehdään käyttöönottotarkastus ennen sen ottamista käyttöön.

Tietoa käyttöönottotarkastuksesta
ja kuntotarkastuksesta

Hinnasto

Katso hintatiedot määräaikaistarkastuksista ja varmennustarkastuksistamme. Hinnat alk. 250€/tarkastus.

Sisältää tarkastuksen, tarkastustodistuksen ja raportin.

LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvauksen avulla on mahdollista huomata riskikohtia; löystyneitä liitoksia, sähkökomponenttien ylikuormituksia jne.

Pyydä tarjous

HINNASTO

Määräaikais- ja varmennustarkastukset, sisältää tarkastuksen, tarkastustodistuksen ja raportin.
Voimassa alkaen 1.1.2023

Pääsulakekoko
Varmennustarkastus
Määräaikaistarkastus
≤ 63A
350€
Tuntiveloitus
≤ 125A
400€
Tuntiveloitus
≤ 250A
450€
Tuntiveloitus
yli 250A
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
yli 1000V järjestelmät
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
Yksittäisen pienien järjestelmien lisäys, esim. Autolataus, lämmitysjärjestelmä jne.
Tuntiveloitus

Kilometriveloitus 1,2€/km
(sisältää matka-ajan korvauksen)

Pyydä tarjous

HINNASTO

Määräaikais- ja varmennustarkastukset, sisältää tarkastuksen, tarkastustodistuksen ja raportin.
Voimassa alkaen 1.1.2023

Pääsulakekoko
Varmennustarkastus
Määräaikaistarkastus
≤ 63A
350€
450€
≤ 125A
400€
500€
≤ 250A
450€
550€
yli 250A
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
yli 1000V järjestelmät
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
Yksittäisen pienien järjestelmien lisäys, esim. Autolataus, lämmitysjärjestelmä jne.
Tuntiveloitus

Kilometriveloitus 1,2€/km
(sisältää matka-ajan korvauksen)