SÄHKÖLAITTEISTON
VARMENNUSTARKASTUS

SÄHKÖLAITTEISTON VARMENNUSTARKASTUS

Varmennustarkastuksesta haltija saa tarkastustodistuksen ja tarkastuspöytäkirjan.

Paritaloa suurempien
asuinrakennusten
sähkölaitteistoille ja
muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n
sähkölaitteistoille pitää
käyttöönotto-
tarkastuksen lisäksi
teettää
varmennustarkastus.

Paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille pitää käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus.

Uusille sähköasennuksille ja muutostöille tulee teettää varmennustarkastus
3 kk kuluessa käyttöönotosta silloin, kun:

  • Kyseessä ei ole käytönjohtajakohde*
  • Asennusten ja muutostöiden ylivirtasuoja on yli 35A.
  • Käytönjohtajakohteissa raja varmennustarkastukselle on 250A.

Varmennustarkastuksesta haltija saa tarkastustodistuksen ja tarkastuspöytäkirjan. Kohteen pääkeskukseen, tai vastaavaan paikkaan, liimataan tarkastustarra, josta selviää mm. seuraavan tarkastuksen ajankohta.

Tukes (Turvallisuus-ja kemikaalivirastot) antaa ohjeet sähkölaitteistojen
käyttöönotosta, käytöstä ja tarkastuksista sähköturvallisuuslain ja asetusten mukaan

*Käytönjohtajakohde = kohde, jossa vastuuhenkilönä on tarpeellisen pätevyyden omaava käytönjohtaja.

Jos olet epävarma, minkä luokan laitteistoa kohteessasi on tai tarvitseeko siellä tehdä tarkastus, ota yhteyttä niin selvitetään asia yhdessä.

Asiakkaitamme muun muassa