Määräaikaistarkastus

Jomine Oy suorittaa sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksia
Etelä-Suomen alueella.

Määräaikaistarkastus Etelä-Suomi

Isännöitsijä, rakennuksen tai kiinteistön omistaja ja yrittäjä; tarvitsetko määräaikaistarkastuksen kohteellesi? Kenties palotarkastuksen yhteydessä palotarkastaja huomautti, että kohteen sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus?
Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus

Olemme Tukesin nimeämiä
valtuutettuja sähkötarkastajia.

Suoritamme määräaikaistarkastuksia luokkien 1, 2 ja 3 sähkölaitteistoille.

Rakennuksen haltijalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia määräaikaistarkastuksista.

Määräaikaistarkastus koskee yli 35A:n pääsulakkeilla varustettuja sähkölaitteistoja. Yleisimpinä esimerkkeinä määräaikaistarkistuksia vaativista kohteista, joissa ylivirtasuoja on yli 35A:

  • Asunto-osakeyhtiöt, kerrostalot ja rivitalot
  • teollisuushallit ja maatilat
  • Hevostallit, navetat ja kuivaamot
  • Teollisuuskiinteistöt, tehtaat ja varastohallit

Sähkölaitteiston haltija saa tarkastajalta pöytäkirjan, joka tulee säilyttää. Lisäksi arkastaja kiinnittää tarkastustarran laitteiston pääkeskukseen merkiksi suoritetusta tarkastuksesta.

Jos olet epävarma, minkä luokan laitteistoa kohteessasi on tai
tarvitseeko siellä tehdä tarkastus, ota yhteyttä niin selvitetään
asia yhdessä.

Tukes (Turvallisuus-ja kemikaalivirastot) antaa ohjeet sähkölaitteistojen käyttöönotosta, käytöstä ja tarkastuksista sähköturvallisuuslain ja asetusten mukaan (1135/2016 43§).

Tutustu tarkemmin Tukesin ohjeeseen 16/2017:

Asiakkaitamme muun muassa

customer1 | Jomine Oy
customer2 | Jomine Oy
customer3 | Jomine Oy