LÄMPÖKUVAUS

Varmennustarkastuksesta haltija saa tarkastustodistuksen ja tarkastuspöytäkirjan.

Kaikilla sähkölaitteiston osilla on oma käyttöikänsä, kuten kuluvilla osilla autossa. Teknistä käyttöikää ei yleensä näe silmämääräisesti.

Lämpökuvauksen avulla on mahdollista huomata riskikohtia; löystyneitä liitoksia, sähkökomponenttien ylikuormituksia jne.

Suuri osa sähkölaitteistopaloista saa
alkunsa huonoista liitoksista.

” Viallinen sähkölaite on aina tulipaloriski”

Lämpökuvauksen avulla on mahdollista havaita sähköjärjestelmässä tapahtuvia muutoksia, jotka voivat pahimmillaan johtaa tulipaloon.

Lämpökuvaus suositellaan suoritettavaksi noin kolmen vuoden välein. Jominella me olemme sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n jäseniä.

Sähkölaitteiston lämpökuvaus on tehokas ja suositeltava tapa laitteistossa piilevien vikojen paikallistamiseksi. Jomine Oy suorittaa myös lämpökuvauksia.

Lämpökuvauksen jälkeen toimitamme kuvausraportin, josta mahdolliset vikakohdat selviävät tarkasti.

Raportti kertoo, mitä tarvitsee korjata ja miten korjaukset tulisi suorittaa.

Asiakkaitamme muun muassa