KUNTOTUTKIMUS JA KUNTOKARTOITUS

Käyttöönottotarkastus Sähköturvallisuuslain 44 § edellyttää, että laitteistolle tehdään käyttöönottotarkastus ennen sen ottamista käyttöön.

Nykyajan ihmiset ovat riippuvaisia sähköjärjestelmien toimivuudesta. Siksi on tärkeää, että sähköjärjestelmät voidaan pitää jatkuvassa toimintakunnossa.

Sähköjärjestelmien toimivuudesta ovat riippuvaisia niin asuinkiinteistöt, toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt kuin julkisetkin rakennukset.

Sähkölaitteistot mahdollistavat esimerkiksi tietoliikenteen nopeaa datan siirtoa. Ne ovat myös perusta toimiville lämmitysjärjestelmille, ilmanvaihdolle, sammutuslaitteistolle, turvajärjestelmille ja muille järjestelmille mm. teollisuudessa.

”Nykyajan ihmiset ovat riippuvaisia sähköjärjestelmien toimivuudesta”

Kun puhutaan sähkölaitteistosta, puhutaan kokonaisuudesta, joka kattaa kaikki järjestelmän osat: liittymäkaapelit, pääkeskuksen, sähkölaitteet ja pistorasiat.

Kuntotutkimus voidaan tehdä vain osalle järjestelmästä, kuten esimerkiksi sähkökeskukselle tai koko järjestelmäkokonaisuudelle.

Kuntotutkimus antaa perusteellista tietoa sähkölaitteiston teknisestä toimivuudesta ja sen hetkisestä kunnosta.
Kuntotutkimuksessa mitataan laitteiston toimintaa, etsitään vikakohtia sekä mahdollisia energiasyöppöjä. Kaikilla sähkölaitteiston osilla on oma käyttöikänsä.

Teknistä käyttöikää ei yleensä näe silmämääräisesti ja siksi heikkenevää kuntoa ei aina huomata ajoissa.
Sähkölaitteiston lämpökuvaus on hyvä ja suositeltava tapa laitteistossa piilevien vikojen paikallistamiseen.

”Sähkölaitteiston kuntotutkimus on osa turvallisuutta”

Kuntotutkimus on hyvä teettää kokeneella sähköalan ammattilaisella, joka ymmärtää hyvin myös vanhat sähkömääräykset ja -asennustavat.

Asiakkaitamme muun muassa