KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS
JA KUNTOTARKASTUS

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS JA KUNTOTARKASTUS

Käyttöönottotarkastus Sähköturvallisuuslain 43 § edellyttää, että laitteistolle tehdään käyttöönottotarkastus ennen sen ottamista käyttöön.

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

Käyttöönottotarkastuksella tarkoitetaan kaikissa uudis- ja remonttikohteissa suoritettavien sähköasennuksien tarkastuksia ennen käyttöönottoa.

Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa käyttöönotettavien sähköasennuksien turvallisuus ja turvallisuusvaatimuksien täyttyminen
lain ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

unnamed file | Jomine Oy
"käyttöönottotarkastus tehdään turvallisuussyistä"

Kun asennus on tarkistettu, siirrytään käyttöönottomittauksiin. Käyttöönottomittaukset jaetaan jännitteettömiin ja jännitteellisiin mittauksiin.

KUNTOTUTKIMUS JA KUNTOKARTOITUS

Jännitteettömät käyttöönottomittaukset:

 • Eristysresistanssin mittaus
 • Suojajohtimen jatkuvuusmittaus

Jännitteelliset käyttöönottomittaukset:

 • Syötön automaattisen poiskytkennän varmistaminen eli vikapiirin impedanssin
  mittaaminen laukaisuehtojen toteutumiseksi
 • Vikapiirin impedanssi mitataan vaiheen (L) ja suojamaadoituksen (PE) väliltä.
 • Oikosulkusuojauksen toteutuminen eli oikosulkuimpedanssin mittaaminen
 • Kolmivaiheasennuksissa vaihejärjestyksen eli pyörimissuunnan tarkastus
  jokaisesta jakokeskuksesta
 • Toimitettujen laitteiden valmistajien vaatimat mittaukset tuloksineen
 • Vikavirtasuojakytkimen testaus

Asennusten valmistuttua tehdään käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Asennuksien oikeellisuudesta vastaa aina suorittavan yhtiön sähkötöidenjohtaja. Osa asennuksien oikeellisuudesta kuuluu myös käyttöönottotarkastuksen suorittajalle.

Käyttöönottotarkastuksesta tehdään dokumentaatio ja esimerkiksi asennuskuvien päivittäminen asennuksien mukaiseksi on myös asentajan mahdollisen oikeusturvan
kannalta suositeltavaa.

Käyttöönottotarkastuspöytäkirjalle ei ole säädetty määrämuotoa, mutta pöytäkirjasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • Kohteen yksilöintitiedot: mitä on tehty ja missä
 • Sähkölaitteiston rakentajan ja sähkötöiden johtajan nimi ja yhteystiedot
 • Selvitys sähkölaitteiston säännösten ja määräystenmukaisuudesta
 • Sovelletut standardit
 • Yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä
 • Tarkastusten ja testausten tulokset
 • Tarkastuksen tekijän allekirjoitus.


Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutetaan sähkötyön tilaajalle.

Paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille (laitteistoluokat 1, 2 ja 3) pitää käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus.

Katso Tukes:n esimerkki käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta:

Asiakkaitamme muun muassa

customer1 | Jomine Oy
customer2 | Jomine Oy
customer3 | Jomine Oy

Pyydä tarjous

HINNASTO

Määräaikais- ja varmennustarkastukset, sisältää tarkastuksen, tarkastustodistuksen ja raportin.
Voimassa alkaen 1.1.2023

Pääsulakekoko
Varmennustarkastus
Määräaikaistarkastus
≤ 63A
350€
Tuntiveloitus
≤ 125A
400€
Tuntiveloitus
≤ 250A
450€
Tuntiveloitus
yli 250A
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
yli 1000V järjestelmät
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
Yksittäisen pienien järjestelmien lisäys, esim. Autolataus, lämmitysjärjestelmä jne.
Tuntiveloitus

Kilometriveloitus 1,2€/km
(sisältää matka-ajan korvauksen)

Pyydä tarjous

HINNASTO

Määräaikais- ja varmennustarkastukset, sisältää tarkastuksen, tarkastustodistuksen ja raportin.
Voimassa alkaen 1.1.2023

Pääsulakekoko
Varmennustarkastus
Määräaikaistarkastus
≤ 63A
350€
450€
≤ 125A
400€
500€
≤ 250A
450€
550€
yli 250A
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
yli 1000V järjestelmät
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
Yksittäisen pienien järjestelmien lisäys, esim. Autolataus, lämmitysjärjestelmä jne.
Tuntiveloitus

Kilometriveloitus 1,2€/km
(sisältää matka-ajan korvauksen)