Käytönjohtaja

Meillä on Seti Oy:n myöntämä Sähköpätevyys 1-todistus, joten voimme toimia käytönjohtajana ilman jänniterajaa.

Käytönjohtajuus
Etelä-Suomi

Käytönjohtajuus palveluna – Meillä on Seti Oy:n myöntämä
Sähköpätevyys 1-todistus, joten voimme toimia käytönjohtajana ilman jänniterajaa.

Tarjoamme käytönjohtajuutta palveluna kuukausiveloituksella. Kysy lisää!

Käytönjohtaja - Setin myöntämä sähköpätevyysluokka | Jomine Oy
Käytönjohtaja on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija nimeää sähkölaitteistoille.

Sähkölaitteistolle on nimettävä käytönjohtaja, jos sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V
sähkölaitteita tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että kaikkiin kiinteistöihin joissa on muuntamo, täytyy nimetä käytönjohtaja.

Jos olet epävarma, minkä luokan laitteistoa kohteessasi on tai tarvitseeko siellä tehdä tarkastus, ota yhteyttä niin selvitetään asia yhdessä.

Meillä on Seti Oy:n myöntämä Sähköpätevyys 1-todistus, joten voimme toimia käytönjohtajana ilman jänniterajaa.

Sähkölaitteiston käytönjohtaja on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija
nimeää sähkölaitteistoille.

Käytönjohtaja huolehtii, että:

  • Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia
    sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.
  • Käyttötöitä tekevät henkilöt ovat riittävän ammattitaitoisia ja opastettuja
    tehtäviinsä.
  • Lisäksi käytönjohtajan on tunnettava voimassa olevat sähköturvallisuutta
    koskevat säännökset ja ylläpidettävä omaa ammattitaitoaan.

Käytönjohtajalla on oltava riittävä pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen myöntää Tukesin nimeämä pätevyyden arviointilaitos

Valtuutettujen tarkastajien rekisterin löydät Tukesin sivuilta kohdasta

Pyydä tarjous

HINNASTO

Määräaikais- ja varmennustarkastukset, sisältää tarkastuksen, tarkastustodistuksen ja raportin.
Voimassa alkaen 1.1.2023

Pääsulakekoko
Varmennustarkastus
Määräaikaistarkastus
≤ 63A
350€
Tuntiveloitus
≤ 125A
400€
Tuntiveloitus
≤ 250A
450€
Tuntiveloitus
yli 250A
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
yli 1000V järjestelmät
Tuntiveloitus
Tuntiveloitus
Yksittäisen pienien järjestelmien lisäys, esim. Autolataus, lämmitysjärjestelmä jne.
Tuntiveloitus

Kilometriveloitus 1,2€/km
(sisältää matka-ajan korvauksen)