Käytönjohtaja

Meillä on Seti Oy:n myöntämä Sähköpätevyys 1-todistus, joten voimme toimia käytönjohtajana ilman jänniterajaa.

Käytönjohtajuus
Etelä-Suomi

Käytönjohtajuus palveluna – Meillä on Seti Oy:n myöntämä
Sähköpätevyys 1-todistus, joten voimme toimia käytönjohtajana ilman jänniterajaa.

Tarjoamme käytönjohtajuutta palveluna kuukausiveloituksella. Kysy lisää!

Käytönjohtaja - Setin myöntämä sähköpätevyysluokka | Jomine Oy
Käytönjohtaja on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija nimeää sähkölaitteistoille.

Sähkölaitteistolle on nimettävä käytönjohtaja, jos sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V
sähkölaitteita tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että kaikkiin kiinteistöihin joissa on muuntamo, täytyy nimetä käytönjohtaja.

Jos olet epävarma, minkä luokan laitteistoa kohteessasi on tai tarvitseeko siellä tehdä tarkastus, ota yhteyttä niin selvitetään asia yhdessä.

Meillä on Seti Oy:n myöntämä Sähköpätevyys 1-todistus, joten voimme toimia käytönjohtajana ilman jänniterajaa.

Sähkölaitteiston käytönjohtaja on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija
nimeää sähkölaitteistoille.

Käytönjohtaja huolehtii, että:

  • Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia
    sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.
  • Käyttötöitä tekevät henkilöt ovat riittävän ammattitaitoisia ja opastettuja
    tehtäviinsä.
  • Lisäksi käytönjohtajan on tunnettava voimassa olevat sähköturvallisuutta
    koskevat säännökset ja ylläpidettävä omaa ammattitaitoaan.

Käytönjohtajalla on oltava riittävä pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen myöntää Tukesin nimeämä pätevyyden arviointilaitos

Valtuutettujen tarkastajien rekisterin löydät Tukesin sivuilta kohdasta

Asiakkaitamme muun muassa

customer1 | Jomine Oy
customer2 | Jomine Oy
customer3 | Jomine Oy